Artikkeli Kustantaja Vuosi Sivuja Tyyppi Painos K Hinta Osta
Ackroyd Peter:T. S. Eliot Weilin & Göös 1989 452s. Sid.Kp. 1.p. K3 10€ OSTA
Balk Eero - Kärkkäinen Tapani:Kadonnutta kahvilaa etsimässä Otava 2000 219s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Beesley Simon - Sheena Joughin:1900-luvun kirjallisuus Gummerus 2001 192s. Sid.Kp. 1.p. K3 7€ OSTA
Bolgar Mirja:Pariisin päiviä - Kirjoja ja krijailijoita WSOY 1969 233s. Nid.Kp. 1.p. K3 10€ OSTA
Diktonius E.:Kirjeitä ja katkelmia Otava 1995 326s. Sid.Kp. 1.p. K4 8€ OSTA
Edgar Lee Masters ynnä muita tutkimuksia SKS 1947 182s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Ekholm Kai:Kielletyt Things to Come 1990 263s. Nid.kuvak. 1.p. K3 4€ OSTA
Ellilä E.J.:Kirja on kohtaloni Gummerus 1948 184s. Sid. 1.p. K3 30€ OSTA
Ellilä E.J.:Kirjojen taika WSOY 1952 143s. Sid.Kp. 1.p. K3 20€ OSTA
Ellilä E.J.:Oma kirjastoni WSOY 1949 220s. Sid. 1.p. K3 30€ OSTA
Elovaara Raili:Olen tyhjä huone - Tutkielma sanataiteen metaforista ja symboleista Yliopistopaino 1992 207s. Nid.kuvak. 1.p. K3 15€ OSTA
Enwald Liisa:Suomalaisia kirjailijakuvia Kirjayhtymä 1987 386s. Nid.kuvak. 1.p. K3 4€ OSTA
Haapala Arto toim.:Kirjallisuuden tulkinta ja ymmärtäminen - Suomen estetiikan seuran vuosikirja 6 Vapk-Kustannus 1991 158s. Nid.kuvak. 1.p. K3 10€ OSTA
Haikara Kalevi:Se oli se kultamaa - Veijo Meren romaanien tarkastelua Otava Delfiinikirjasto 1969 184s. Nid. 1.p. K3 3€ OSTA
Heikkinen Jalo:Turjanlinna - kadonnutta etsimässä Otava 1986 79s. Nid.kuvak. 1.p. K4 4€ OSTA
Hellaakoski Aaro ja Y.Jäntti:Suomen kirjallisuuden vuosikirja 1946 WSOY 1946 314s. Nid. 1.p. K3 20€ OSTA
Hellaakoski Aaro ja Y.Jäntti:Suomen kirjallisuuden vuosikirja 1948 WSOY 1948 303s. Sid. 1.p. K3 20€ OSTA
Hingley Ronald:Venäjän kirjailijat ja yhteiskunta 1825-1904 Otava 1975 268s. Sid.Kp. 1.p. K3 10€ OSTA
Hökkä Tuula:Mullan kirjoitusta, auringon savua - Näkökulmia Eeva-Liisa Mannerin runouteen ja sen modernisuuteen SKS 1991 403s. Sid.kuvak. 1.p. K3 10€ OSTA
Jalkanen Huugo:Kirjallinen kevät WSOY 1956 320s. Sid. 1.p. K3 15€ OSTA
Janouch Gustav:Keskusteluja Kafkan kanssa WSOY 1995 269s. Sid.Kp. 1.p. K3 15€ OSTA
Kallio-Visapää:Kuvista ja kuvaamisesta Otava 1955 357s. Sid. 1.p. K3 10€ OSTA
Karkama Pertti:Sosiaalinen konfliktiromaani - Rakennetutkimus suomalaisen yhteiskunnallisen realismin pohjalta Tammi 1971 328s. Nid.kuvak. 1.p. K3 5€ OSTA
Kaukametsä Otava 1949 240s. Sid. 1.p. K3 15€ OSTA
Kinnunen Aarne:Kertomuksen opissa – Avoimen maailman hahmotuksesta WSOY 1989 251s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Kirjailija-albumi WSOY 1898 420s. Sid. 1.p. K3 15€ OSTA
Klaniczay Tibor:Unkarin kirjallisuus SKS 1986 484s. Sid.kuvak. 1.p. K3 5€ OSTA
Klinkowitz Jerome - John Somer:The Vonnegut Statement - Original Essays On The Life and Works Of Kurt Vonnegut Jr. Panther Books 1975 271s. Nid.kuvak. english 1.p. K3 15€ OSTA
Koskela Lasse:Katkotut sormet ja enkelten suru - Näkökulma F.E.Sillanpään tuotantoon Otava 1988 181s. Sid.Kp. 1.p. K3 3€ OSTA
Koskimies Rafael:Kymmenen tutkielmaa Juhani Ahosta SKS 1975 122s. Nid.kuvak. 1.p. K3 4€ OSTA
Kratskovski Ingati:Arabilaisten käsikirjoitusten äärellä Suomen Itämainen Seura 1985 234s. Nid. 1.p. K3 20€ OSTA
Kundera Milan:Romaanin taide WSOY 1987 165s. Sid.Kp. 1.p. K3 10€ OSTA
Kuopiosta Suomeen. Kirjallisuutemme aatesisältöä 1880-luvulla Kustannuskiila Oy 1985 142s. Nid. 1.p. K3 7€ OSTA
Kupiainen U.:Suomen kirjallisuuden vaiheet WSOY 1971 247s. Sid.yvk. 6.p. K3 3€ OSTA
Kuusi M. toim.:Suomen kirjallisuus I-VIII SKS ja Otava 1963-70 5258s. Sid.Ns. 1.p. K3 50€ OSTA
Lagercrantz Olof:Proustia lukiessa Otava 1994 208s. Sid.Kp. 1.p. K3 8€ OSTA
Laitinen Kai:Kirjojen virrassa - Tutkielmia ja esseitä kirjallisuudesta ja lukemisesta Otava 1999 400s. Sid.Kp. 1.p. K4 7€ OSTA
Lemola Eero ja Esko Louhimo:Löytöretkiä maailmankirjallisuuteen Otava 1963 312s. Sid.yvk. 2.p. K3 7€ OSTA
Lie E:Eurooppalainen kirjallisuus WSOY 1914 500s. Sid. 1.p. K3 15€ OSTA
Macy John:Maailmankirjallisuuden historia Karisto 1929 595s. Sid. K3 15€ OSTA
Manninen Kirsti :Ollista Bisquitiin. Ylioppilaslehden pakinat 1913 -1968 Otava 1987 474s. Sid.Kp. 1.p. K3 8€ OSTA
Matson Alex:John Steinbeck - Kirjailijakuvan luonnos Tammi 1962 46s. Sid.Kp. 2.up. K3 5€ OSTA
Matson Alex:Muistiinpanoja Gummerus 1959 264s. Nid. 1.p. K3 3€ OSTA
Matson Alex:Muistiinpanoja Otava 1984 317s. Nid.kuvak. 2.tp. K4 4€ OSTA
Meri V.:Elon saarel tääl - Aleksis Kiven taustoja Otava 1984 155s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Mitä lukijan tulee tietää - Esseitä ja kirjoituksia Parnasson vuosikerroista 1951-1981 Otava 1981 482s. Sid.Kp. 1.p. K3 4€ OSTA
Murtuvien roolien aika - Antologia pohjoismaista kirjallisuutta vuosisadan vaihteesta Laatusana Oy 1994 256s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Nevala Maria-Liisa:Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä SKS 1983 243s. Nid.kuvak. 1.p. K3 10€ OSTA
Niemi J.:Hiidenkiven arvoitus Karisto 1985 199s. Nid. 1.p. K3 6€ OSTA
Niemi Juhani:Kirjailijain kynänjälkiä Karisto 1976 228s. Sid. K4 20,18€ OSTA
Otavan kirjailijakuvasto 92 syväpainokuvaa kansalliskirjallisuutemme ja maailmankirjallisuuden henkilökuvaa Otava 1960 92s. kansio 1.p. K3 25€ OSTA
Paasilinna Erno toim.:Pidot Aulangolla Karisto 1963 360s. Sid. 1.p. K3 10€ OSTA
Palmgren R.:Työläiskirjallisuus WSOY 1965 310s. Sid.Kp. 1.p. K3 8€ OSTA
Palmgren Raul:Täällä toimitus - Lehdisto ja lehtimiehet kaunokirjallisen kuvauksen kohteena SKS 1994 388s. Sid.Kp. 1.p. K3 4€ OSTA
Railo Eino:Englantilaisen kirjallisuuden kultainen kirja WSOY 1933 1019s. Sid. 1.p. K3 30€ OSTA
Rautonen Markku:Itä on punainen - Kiinan nykykirjallisuutta Otava Delfiinikirjasto 1967 159s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Ruoff Eeva:Maanpäällinen paratiisi - Puutarhatunnelmia suomalaisessa kirjallisuudessa WSOY 1991 151s. Sid.kuvak. 1.p. K3 7€ OSTA
Saarimaa E.A.:Selityksiä Aleksis Kiven teoksiin SKS 1929 110s. Nid. 2.p. K2 5€ OSTA
Sallamaa Kari:Kaksisuuntaiset silmät - esseitä Pentti Haanpäästä Pohjoinen 1996 200s. Sid.yvk. 1.p. K3 7€ OSTA
Sarajas Annamari:Orfeus nukkuu WSOY 1980 293s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Sartre J-P.:Mitä kirjallisuus on? - Esseitä II Otava 1967 270s. Sid.Kp. 1.p. K3 12€ OSTA
Sartre J-P.:Nausea Penguin Modern Classics 1975 252s. Nid. english 10.p. K3 10€ OSTA
Savolainen Matti toim.:Miten kuunnelmani ovat syntyneet - Kirjailijoiden studia generalia 1981 WSOY 1983 151s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Schweitzer PH.:Lyhykäinen silmäys Suomen kirjallisuus- ja taidehistoriaan Edlund G.W. 1889 164s. Sid. 1.p. K3 25,23€ OSTA
Schück H.:Yleinen kirjallisuuden historia 1-10 WSOY 1960-1961 3694 Ns. 1.p. K3 80€ OSTA
Skandinavian kirjallisuuden kultainen kirja WSOY 1930 1143s. Sid. 1.p. K3 10€ OSTA
Suomen kirjallisuuden antologia I-VIII 1963-1975 Sid.Ns. 1.p. K3 50€ OSTA
Tarkiainen V.:Suomalaisen kirjallisuuden historia Otava 1961 398s. Sid. 2.kp. K3 10€ OSTA
Tarkiainen Viljo:Poimintoja vanhemmasta suomalaisesta kirjallisuudesta Otava 1913 166s. Sid.yvk. 1.p. K3 10€ OSTA
Tieghem Paul:Euroopan ja Amerikan kirjallisuuden historia renssanssista nykypäivään WSOY 1947 576s. Sid. 1.p. K3 13€ OSTA
Turunen Aimo:Sanomisen taito WSOY 1973 168s. Nid. 1.p. K3 7€ OSTA
Tuulio Tyyni:Maailmankirjallisuuden kultainen kirja Italian kirjallisuus WSOY 1945 743s. Sid. 1.p. K3 20€ OSTA
Varkaus kirjoittaa Varkauden Kaupunki 1970 149s. Nid. 1.p. K3 7€ OSTA
Varpio Yrjö:Suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen historia WSOY 1986 220s. Sid.kuvak. 1.p. K4 8€ OSTA
Winnifrith Tom and Edward Chitham:Charlotte and Emily Bronte Literary Lives MacMillan Publishing Co. 1998 144s. Nid. 3.p.? K3 15€ OSTA
Virtanen N.P.:Juhani Ahon tuotanto sekä hänen teoksiaan ja elämäänsä käsittelevä kirjallisuus WSOY 1961 258s. Nid. K3 25€ OSTA
Zetterholm Tore:Kirjaniekat Koko kansan kirjakerho 1984 328s. Sid.Kp. K3 10€ OSTA
Alkuun