Artikkeli Kustantaja Vuosi Sivuja Tyyppi Painos K Hinta Osta
Aikuiskasvatus ja työelämä 1981 252s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Airaksinen Timo:Minä vuonna 2000 Otava 1999 198s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Airisto Lenita:Jatkoaika molto vivace Otava 2000 304s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Airisto Lenita:Rautarouva globaalilla markkinapaikalla - Teräsmies globaalilla markkinapaikalla Otava 1998 350+160s. Sid.yvk. 1.p. K2 5€ OSTA
Aittola Tapio - Ilkka Pirttilä:Tieto yhteiskunnassa Gaudeamus 1989 130s. Nid. 1.p. K3 7€ OSTA
Alaja Kristiina:Mahdollisuuksien lapsi LK-kirjat 1997 166s. Sid.yvk. 1.p. K3 3€ OSTA
Anttonen Jonne:Vaatturinliikkeen kirjanpito Suomen Vaatturiliikkeenharjoittajain Keskusliitto 1944 n.100s. Sid.kuvak. 1.p. K3 10€ OSTA
Apis Propagandistile Poliitiline Kirjandus 1944 167s. Nid. 1.p. K3 7€ OSTA
Arajärvi Terttu toim.:Tasapainoinen koululainen WSOY 1995 125s. Sid.yvk. 2.p. K3 5€ OSTA
Armstrong Gary - Kotler Philip - Harker Michael - Brennan Ross:Marketing: An Introduction Pearson 2012 603s. Nid.kuvak. english 2.ed. K3 30€ OSTA
Atwood Margaret:Velka ja vaurauden varjopuoli Like 2009 253s. Sid.Kp. 1.p. K4 5€ OSTA
Auerjärvi Erkki toim.:Yksilö,yritys ja yhteiskunta Juridica Ky. 1976 430s. Nid. 1.p. K3 7€ OSTA
Baker Stephen:Miten selviän hengissä kokouksista Otava 1984 108s. Sid.Kp. kuv. A. Levin 1.p. K3 5€ OSTA
Boethius Stefan - Zellweger Hansruedi:Tänään on loppuelämäsi ensimmäinen päivä Time - System 1987 136s. Sid.kokonahkas. 1.p. K3 3€ OSTA
Bonsdorff Johan:Latinalainen Amerikka Tammi 1969 180s. Nid. K3 2€ OSTA
Borght R.:Kansaantalouspolitiikka lyhyt yleiskatsaus Kansanvalistusseura 1909 142S. Sid. 1.p. K3 5€ OSTA
Borgström Georg:Polttopisteitä - Ihmiskunnan kohtalon vuosikymmen -70 luku Otava 1973 255s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Bryce James:Nykyajan kansanvaltoja I-II WSOY 1933 552+438s. Nid. 1.p. K3 15€ OSTA
Cabane Olivia Fox:The Charisma Myth: How Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism Penguin Business 2013 264s. Nid.kuvak. english 1.p. K3 7€ OSTA
Charles H.W.:The Money Code - Become a Millionaire with the Ancient Jewish Code Exodus 2012 61s. Nid.kuvak.english 1.p. K4 10€ OSTA
Ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista Publications.eu.int 2003 324s. Nid. 1.p. K3 10€ OSTA
Elmgren - Heinonen Tuomi:Hyvien tapojen taito - Vihjeitä nuorille WSOY 1964 164s. Sid. 1.p. K3 3€ OSTA
Ervasti Pekka:Irakgate - Pääministerin nousu ja ero Gummerus 2004 320s. Nid. 1.p. K3 4€ OSTA
Feurst Ola:One to one - markkinointi WSOY 2001 230s. Sid.Kp. 1.p. K3 8€ OSTA
Forssell Ernest Albert:Suomen Waltio-oikeus sis.kolme muuta kirjaa yhteisidos (Ruumiin elimistä ja niiden toimista Palmen Johan Axel 1878) (Kirjapainosta ,Jalava Antti 1879 ) (Maatilojen yleiset rasitukset Suomessa,Meurman 1880) Kansavalistusseuran toimituksia 1876 46+48+48+56s. Sid. K3 42,05€ OSTA
Frazier Shirley George:How to start a home-based gift basket business The Globe Pequet Press 1997 249s. Nid. 1.p. K3 7€ OSTA
Gesell Arnold - Ilg Frances L.:Lapsen kehitys 1-2 WSOY 1951 399+531s Sid. 1.p. K3 8€ OSTA
Gibbons Robert:Game theory for Applied Economists Princeton University Press 1992 267s, Nid. english 1.p. K3 15€ OSTA
Goodey Brian:Kaupunkikultuuri käännekohdassa Suomen projektin julkaisuja 11 1984 166s. Nid. 1.p. K3 5,05€ OSTA
Gregg Elisabeth M.:Äiti,mitä tekisin? T-Kirjat 1970 151s. Nid. 2.p. K3 5€ OSTA
Haavikko Paavo:Jatkoaika presidentille Art House 1992 199s. Nid. 1.p. K3 3€ OSTA
Haavikko Paavo:Traktaatit Art House 1998 179s. Sid.kuvak. 1.p. K4 3€ OSTA
Hakulinen Y.J.:Lakikirja 21.10.1698-30.1.1959 Pellervo-Seura 1959 1526s. Sid.yvk. 4.tp. K3 8€ OSTA
Hallavo Jaakko:Verkkokaupan rautaisannos Talentum 2013 159s. Sid.kuvak. 1.p. K4 10€ OSTA
Halsti Wolf:Euroopan kriisi 1987 Otava 1979 192s. Sid.Kp. 2.p. K3 5€ OSTA
Harle Vilho toim:Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen Tampereen yliopisto Politiikan tutkimuksen laitos 2007 311s. Nid. 1.p. K3 10€ OSTA
Hautamäki Antti ym.:Yksilö modernin murroksessa Gaudeamus 1996 245s. Nid.kuvak. 1.p. K3 7€ OSTA
Helsingin Sanomat, Päivälehti - Helsingin Sanomat 1989-1989 kuukausiliite N:o 10 B Helsingin sanomat 1989 107s. Lehti 1.p. K3 7€ OSTA
Hertzen Pirjo von:Brändi yritysmarkkinoinnissa Talentum 2006 239s. Sid.kuvak. 2.p. K4 15€ OSTA
Hiltunen Ari:Menestystarinan anatomia - Aristoteles Hollywoodissa Gaudeamus 1999 283s. Sid.kuvak. 1.p. K4 15€ OSTA
Himanen Pekka:Kukoistuksen käsikirjoitus WSOY 2010 249s. Nid. 1.p. K4 8€ OSTA
Huhtamäki Martti - Kuikka Jukka - Okker Jaakko:Suomen seuraava presidentti Kirja 49-88 1988 144s. Nid. 1.p. K3 3€ OSTA
Hurme Mauno:VVV eli viisaasti valiten vaurauteen Kansakoulun kerhokeskus 1962 175s. Sid.yvk. 3.p. K3 5€ OSTA
Häikiö Martti :Puolueeton Suomi puolueellisessa maailmassa Kirjayhtymä 1985 201s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Hämäläinen Karo - Mika Mäkeläinen:Taivas+Helvetti Vol 2. - Ilman toista ei ole toisen menestystä One on One Publishing 2014 333s. Sid.kuvak. 2.p. K4 8€ OSTA
Hämäläinen Pekka:Rakkaani -työn sankari Ajatus kirjat 1991 252s. Sid.yvk. 1.p. K3 5€ OSTA
Idänpää-Heikkilä Pirkko ja Juhana:Huumeet - asiaa huumausainekysymyksestä Wsoy tt 1972 175s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Ikäheimo Seppo - Malmi Teemu - Walden Risto:Yrityksen laskentatoimi SanomaPro 2012 300s. Nid.kuvak. 5.up. K3 20€ OSTA
Jauri Eino:Puoli vuosisataa suomalista liike-elämä Otava 1948 254s. Sid. 1.p. K3 7€ OSTA
Jay Antony:Liikkeenjohto ja Machiavelli Tammi 1975 262s. Sid.Kp. 1.p. K3 7€ OSTA
Jean Jacgues Servan-Schreiber:Haaste maailmalle WSOY 1981 425s. Sid.Kp. K3 5,05€ OSTA
Joenniemi Pertti:Ulkopolitiikka murroksessa Suomi kylmän sodan jälkeen WSOY 1990 191s. Nid. 1.p. K3 3€ OSTA
Joensuu Matti Yrjänä:Työtoveruus ja intiimisuhteet Kirjapaja 1979 160s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Johnson Risto:Maa jota ei ole Gummerus 1998 254s. Sid.Kp. 1.p. K3 4€ OSTA
Jolkkonen Jari - Kopperi Kari - Peura Simo:Näky suomalaisesta hyvästä - Piispa Eero Huovisen juhlakirja WSOY 2004 260s. Sid.Kp. 1.p. K3 8€ OSTA
Juuti Pauli - Antti Vuorela:Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi Ps-kustannus 2011 156s. Nid. 4.p. K3 12€ OSTA
Kairamo Aimo:Kapuloita rattaisiin WSOY 1990 392s. Sid. 1.p. K3 5€ OSTA
Karilas - Vapaavuori:Suomalaisia puheita WSOY 1964 516s. Sid.Kp. 2.up. K3 8€ OSTA
Kauranen Anja - Saska Saarikoski:Kolmas kierros WSOY 1994 163s. Nid. 1.p. K3 4€ OSTA
Kemppainen Riitta - Heikki Räsänen toim.:Kasvua sivistykseen Kansallinen Sivistysliitto ry. ja Porvarillinen Varhaisnuorisoliitto ry 1990 168s. Sid.Kp. 1.p. K3 7€ OSTA
Kennan George F.:Demokratia ja ylioppilasvasemmisto WSOY 1972 190s. Nid. K3 5€ OSTA
Kesler Jay:Avaimet käteen Karisto 1990 134s. Sid.yvk. 1.p. K3 4€ OSTA
Kielletty hedelmä Kansan Sivistystyön Liitto 1984 114s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Kiljunen Kimmo:Nahkurin orsilla kansanedustajana Suomessa WSOY 1998 417s. Sid. 1.p. K4 5€ OSTA
Kiyosaki Robert T.:Becoming a Millionaire God's Way: Getting Money to You, Not from You Faith Words 2008 230s. Nid.kuvak.english 1.p. K3 15€ OSTA
Kiyosaki Robert T.:Rich Dad's Before You Quit Your Job - 10 Real-Life Lessons Every Entrepreneur Should Know About Building a Multimillion-Dollar Business Warner Business Books 2005 259s. Nid.kuvak. english 1.p. K3 25€ OSTA
Kiyosaki Robert T.:Rich Dad's Retire Young, Retire Rich - How to Get Rich Quickly and Stay Rich Forever! Warner Business Books 2002 335s. Nid.kuvak. english 1.p. K3 20€ OSTA
Klemola Pertti:Helsingin sanomat -sananvapauden monopoli Otava 1981 384s. Sid. 1.p. K3 7€ OSTA
Korhonen Raijo:Tuhat kiloa miehen mailmaa, Auto sielullisena ilmiönä Otava 2000 238s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Korhonen Raijo:Tuhat kiloa miehen mailmaa, Auto sielullisena ilmiönä Otava 2000 238s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Kuikka Jukka - Henri Juva:Talouselämän sanavaraston varasanasto WSOY 2003 223s. Sid.Kp. 1.p. K4 7€ OSTA
Lampikoski Timo:Penninvenyttäjän opas WSOY 1993 386s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Laszlo Erwin ym.:Ihmiskunnan päämäärät Weilin&Göös 1979 279s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Le Monde Diplomatique VI - Tiibetin siepatut unelmat, Ketä Obama edustaa? Into Kustannus 2008 127s. Nid. 1.p. K4 4€ OSTA
Lehtinen Lasse toim.:Ulkoparlamentin puhemies - Aarno Laitisen kauneimmat kolumnit Iltalehdessä Ajatus kirjat 2009 327s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Lehtinen Lasse:Kekkosen lastenlapset Kustannuskiila Oy 1979 174s. Nid. 1.p. K3 7€ OSTA
Leirikoulun käsikirja Kouluhallitus 1989 249s. Nid. 1.p. K3 3€ OSTA
Leppänen Ollis:Liiketoimintasuunnitelma roskakoriin Tammi 2013 176s. Sid.kuvak. 1.p. K4 10€ OSTA
Lindahl Kent:Exit:irti natsismin kahleista Like 2002 345s. Nid. 1.p. K3 8€ OSTA
Lindblom Olavi:Punaista ja valkoista Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö 1969 189s. Sid. 1.p. K3 5€ OSTA
Made Tiit:Mu isanmaa Viron toivo ja pelko Kirjayhtymä 1988 226s. Sid.Kp. 1.p. K3 10€ OSTA
Mehnert Klaus:Neuvostoihminen - Yritys luonnekuvaksi kolmentoista matkan jälkeen Neuvostoliitossa vuosina 1929 - 59 Kirjayhtymä 1959 236s. Sid. 1.p. K3 5€ OSTA
Menger Anton:Uusi valtio-oppi Kosonen Vihtori 1908 275s. Sid. 1.p. K3 7€ OSTA
Miettinen Hannu V.T.:Pukeutumisen hyvät neuvot miehelle ja naiselle Turo Tailor 1996 48s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Mills and Robertson:Fundamentals of Managerial Accounting and Finance Mars Business Assiciates Ltd 1999 440s. Nid. 4.p. K3 10€ OSTA
Muukkonen P.J.:Asiakirjaopas WSOY Seepra 1971 188s. Sid.yvk. 2.p. K3 2€ OSTA
Myrdal Jan:Sanankäyttöä Tammi 1971 127s. Nid. 1.p. K3 3€ OSTA
Nellis Joseph G. - David Parker:The Essence of Business Economics Prentice Hall Press 1997 228s. Nid. 2.p. K3 8€ OSTA
Nevalainen Eila toim.:Naisen luokkakuva - 8 otosta Tammi 1977 139s. Nid. 1.p. K3 4€ OSTA
Niiniluoto Iikka ja Paavo Löppönen toim.:Suomen henkinen tila ja tulevaisuus WSOY 1994 251s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Norrena Leevi:Talonpoika, pohjalainen - ja punainen - Tutkimus Etelä-Pohjanmaan järviseudun työväenliikkeestä vuoteen 1939 SHS 1993 370s. Nid. 1.p. K3 8€ OSTA
Numelin Ragnar:Poliittinen maantiede Kirja 1929 184s. Sid. 1.p. K3 8€ OSTA
Numminen Juha:Johtaja Suomessa Kirjayhtymä 1978 401s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Nyman Olle:Valtiot ja valtiojärjestelmät WSOY 1971 233s. Nid. 4p. K3 5€ OSTA
Obama Barak:The Audacity of Hope Vintage Books 2008 448s. Nid. 1.p. K4 5€ OSTA
Okker Jaakko toim.:Praha 21.8.1968 Tammi 1968 134s. Nid. 3.p. K3 5€ OSTA
Oksanen Niko - Eero Kiviranta:Mitä meistä tulee? Otava 1947 149s. Sid. 1.p. K3 7€ OSTA
Paasilinna Erno:Pidot Suomessa Otava 1972 311s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Piven Joshua - David Borgenicht:Tiukkojen tilanteiden käsikirja Karisto 2003 198s. Nid. 2.p. K3 5€ OSTA
Pohjanpalo Jorma:Liikemaailman pikku jättiläinen WSOY 1947 1274s. Sid.yvk. 2.p. K3 8€ OSTA
Puhakka Sirpa:Perin suomalainen jytky Into Kustannus 2012 159s. Nid. 1.p. K4 5€ OSTA
Pulla A. J.:Keisari kuninkaan vatsassa Otava 1965 115s. Sid.Kp. 1.p. K3 8€ OSTA
Purhonen Pertti:Irti kiireestä WSOY 2005 284s. Sid.yvk. 1.p. K3 7€ OSTA
Pöyhönen Otto toim.:Maaseutu ja sivistystyö - Pohjoisen Keski-Suomen kulttuuritutkimus Gummerus 1968 237s. Nid. 1.p. K4 15€ OSTA
Ramonet Ignacio:Median tyrannia WSOY 2001 202s. Nid. 2.p. K3 5€ OSTA
Rautakallio Hannu:Suuri viha - Stalinin suomalaiset uhrit 1930-luvulla WSOY 1995 285s. Sid.Kp. 1.p. K3 12€ OSTA
Richter Horst E.:Kaikki puhuivat rauhasta Kirjayhtymä 1982 239s. Sid.Kp. 1.p. K3 5€ OSTA
Riihimäki Antti:Perimys ja testamentin laadinta WSOY 1980 125s. Sid. 2.p. K3 7€ OSTA
Riihinen Olavi toim.:Suomi 2017 Gummerus 1990 732s. Sid.Kp. 1.p. K4 8€ OSTA
Riihiranta Lilli:Hyvinvointi kakarat Weilin & Göös 1982 253s. Sid.Kp. 1.p. K3 3€ OSTA
Rissanen Tapio:Yrittäjän käsikirja 1994 Pohjantähti 1993 770s. Sid. 1.p. K3 7€ OSTA
Rope Timo:Asiakaskeskeinen markkinointi, Näkemyksiä ja sovelluksia Weilin & Göös 1989 184s. Sid.yvk. 1.-5.p. K3 3€ OSTA
Ruonala Marko:EU-perusteos Ulkoasiainministeriön julkaisuja 2011 184s. Nid. 2.ul. K4 8€ OSTA
Ruotsi Suvi:Minäkö rakastunut? Tammi 1996 115s. Sid.yvk. 2.p. K3 5€ OSTA
Saharov Andrei:Maani ja maailma Kustannuspiste Oy 1975 121s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Saharov Andrei:Maani ja maailma Kustannuspiste Oy 1975 121s. Nid. 1.p. K3 3€ OSTA
Salmi Lauri:"Kirjanpito on ihmishengen kauneimpia luomuksia Tilintarkistus Salmit Ky 2006 262s. Nid.nimmari 1.p. K3 7€ OSTA
Salmi Lauri:Kultapossunmetsästäjät Tilintarkistus Salmit Ky 2008 234s. Nid.nimmarilla 1.p. K3 7€ OSTA
Salmi Lauri:Nollakontrolli Tilintarkistus Salmit Ky 2007 247s. Nid.nimmarilla 1.p. K3 7€ OSTA
Santas Gerasimos:Goodness and Justice: Plato, Aristotle and the Moderns Blackwell 2001 300s. Nid. 1.p. K3 8€ OSTA
Seppänen Esko:Hei,meitä natotetaan 2002 192s. Nid. K3 5€ OSTA
Silberg Jackie:Leiki vauvasi kanssa! Vau`kirja 1993 280s. Nid. 1.p. K3 7€ OSTA
Sinkkonen Sirkka - Eila Ollikainen:Se on kaikki kotiinpäin Kustannuskiila Oy 1985 176s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Sivullinen:Sven Tuuvan jälkeläiset piirokset Hurmerinta Gummerus 1970 165s. Sid. K3 3,36€ OSTA
Snellman J.V.:Kootut teokset I-XII WSOY 1930-32 Sid. 1.p. K3 150€ OSTA
Suomen asetuskokoelma vuodelta 1928 1929 1345s. Sid.Ns. 1.p. K3 40€ OSTA
Suomen Suuriruhtinanmaan asetus kokoelma vuodelta 1899 1900 n.652s. Sid. 1.p. K2 42€ OSTA
Suomen tilastollinen vuosikirja 2007 - Statistisk årsbok för Finland - Statistical Yearbook of Finland Tilastokeskus 2007 714s.+Cd Sid.yvk. 1.p. K4 15€ OSTA
Suopohja Heikki - Lauri Liusvaara:Oikeudellinen vastuu opetustoimessa Mediator Legis Oy 1998 379s. Sid.Kp. 2.kp. K3 7€ OSTA
Särkkä Ilmari:Miten hoidan liikettäni Kauppiaitten Kustannus 1957 343s. Sid. 1.p. K3 7€ OSTA
Tanttu Juha:Tyylimies. Pukeutumisen aakkosia WSOY 1988 286s. Sid.yvk. 1.p. K3 5€ OSTA
Taylor Gordon Rattary:Uuteen parempaan maailmaan Weilin&Göös 1973 350s. Sid. 1.p. K3 7€ OSTA
Tiedä oikeutesi : Suomen kansalainen ja laki Valitut Palat 1983 623s. Sid.yvk. 1.p. K3 5€ OSTA
Tienari Janne - Susan Meriläinen:Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa SanomaPro 2012 194s. Nid.kuvak. 1-4.p. K3 25€ OSTA
Tikkanen ensio - Pentti Vartia:Taloudellista pääomaa - johdatus kansantalouteen Taloustieto Oy 2010 120s. Nid.kuvak. 7.up. K3 10€ OSTA
Tiuri Martti:Tulevaisuus alkaa nyt 03:54 Otava 1985 231s. Sid.Kp. 2p. K4 3,36€ OSTA
Tugendhat Christopher:Jättiläisyritykset Tammi 1972 244s. Sid.Kp. 1.p. K3 7€ OSTA
Tulen kesyttäjät:Suomalaista naistutkimusta WSOY 1987 228s. Sid.Kp. K4 6,73€ OSTA
Työtoveri - Osuuskauppojen toimihenkilöiden ammattilehti 1948-6 Kulutusosuuskuntien Keskusliitto 1948 42s. L 1.p. K3 5€ OSTA
Uitto Yrjö:Uudenaikaistuminen - haaste liikealalle Otava 1972 141s. Sid.Kp. 1.p. K3 8€ OSTA
Ukkola Tuulikki:Valittajien valtakunta Otava 1993 183s. Nid. 1.p. K3 3€ OSTA
Uosukainen Leena:Promotion of the Good Life:Development of a Curriculum for Public Health Nurses Joensuun Yliopisto 2002 133s. Nid. 1.p. K3 6€ OSTA
Uusitalo - Rönkä:Perhekasvatukseen opas Kirjayhtymä 1967 161s. Nid. K4 5,05€ OSTA
Wainwright Tom:Huumeparonin käsikirja - Näin huumebisnes toimii Docendo 2017 253s. Nid. 1.p. K4 15€ OSTA
Wattles Wallace D.:The Science of Getting Rich Cosimo Classics 2007 92s. Nid.kuvak. 1.p. K4 10€ OSTA
Weiner Tim:CIA - Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun historia Otava 2008 748s. Sid.Kp. 2.p. K3 15€ OSTA
Wess Roberts:Attila puhuu Business Books 1990 124s. Sid.yvk. 1.p. K3 7€ OSTA
Wild Ray:Production and Operations management Continuum London 2000 918s.+CD Nid. 3.p. K3 20€ OSTA
Välimäki Pauli:Vaihtoehtoinen elämäntapa kokemuksia ja unelmia Kirjapaja 1984 226s. Nid. 1.p. K3 5€ OSTA
Alkuun